Trang Pháp Âm 9
Tin tức duongvexuphat 10 Tháng Ba, 2021

1.20-Giai doan tu tap thu nhat-13/7/2010 2.Vấn Đạo Định Niệm Hơi Thờ 3.Sư Phước Tồn Vấn Đạo 4.25-Van dao: Tam bat dong, 12 nhan duyen-12/8/2010 5.11-Thay tiep nhom phat tu[...]

Bài Giảng Lớp Chánh Kiến Chuyển Ngữ
Sách Của Trưởng Lão duongvexuphat 3 Tháng Ba, 2021

1.TAP 1 2.TAP 2 3.TAP 3 4.TAP 4 5.TAP 5 6.TAP 6 7.TAP 7 8.TAP 8 9.TAP 9 10.TAP 10 11.TAP 11 12.TAP 12 13.TAP 13 14.TAP 14 15.TAP 15[...]