Giải Đáp Các Nhóm Nguyên Thuỷ
Pháp Âm duongvexuphat 30 Tháng Năm, 2020

1.Track 1 2.Track 1 Back      [...]

Phật Tử Trẻ Hà Nội & Thanh Hoá Tham Vấn
Pháp Âm duongvexuphat 30 Tháng Năm, 2020

1.ThayKhaiThi-5.3.10 .2.ThayKhaiThi 2 -5.3.10 3.ThayTraLoiThacMac-5.3.10 4.ThayTraLoiThacMac2-5.3.10 5.ThayKhaiThi-7.3.10 6.ThayTraLoiThacMac-7.3.10 7.ThayTraLoiThacMac2-7.3.10 8.ThayTraLoiThacMac3-7.3.10 Back              [...]

Giới Hành 1998
Pháp Âm duongvexuphat 30 Tháng Năm, 2020

1.Pháp hành 01 2.Pháp hành 02 3.Pháp hành 03 4.Pháp hành 04 5.Pháp hành 05 6.Pháp hành 06 7.Pháp hành 07 8.Pháp hành 08 9.Pháp hành 09 10.Pháp hành 10[...]

Phương Pháp Tu Tứ Niệm Xứ
Pháp Âm duongvexuphat 30 Tháng Năm, 2020

1.Phuong Phap Tu Tu Niem Xu_1 2.Phuong Phap Tu Tu Niem Xu_2 3.Phuong Phap Tu Tu Niem Xu_3 4Phuong Phap Tu Tu Niem Xu_4 5.Phuong Phap Tu Tu Niem Xu_5[...]

Pháp Tu Căn Bản Cho Người Mới Tu ( Ngày 05-08-2019 )
Tin tức duongvexuphat 29 Tháng Năm, 2020

1. Dinh niem hoi tho can ban 2. Chanh niem tinh giac can ban 3.Chanh niem tren canh tay dua ra vo 4.Kinh hanh tinh giac khong dem so buoc[...]

Bài Giảng Lớp Chánh Tư Duy
Pháp Âm duongvexuphat 29 Tháng Năm, 2020

1.ChanhTuDuy1A_130306 2.ChanhTuDuy1B_130306 3.ChanhTuDuy1C_130306 4.ChanhTuDuy2B_140306 5.ChanhTuDuy2C_140306 6.ChanhTuDuy2D_140306 7.ChanhTuDuy3A_170306 8.ChanhTuDuy3C_170306 9.ChanhTuDuy4A_180306 10.ChanhTuDuy5A_180306 11.ChanhTuDuy5B_180306 12.ChanhTuDuy5C_180306 13.ChanhTuDuy6A_0306 14.ChanhTuDuy6C_0306 Back                              [...]

Chánh Kiến 4
Pháp Âm duongvexuphat 28 Tháng Năm, 2020

1.ChanhKien_81A 2.ChanhKien_81B 3.ChanhKien_82 4.ChanhKien_83A 5.ChanhKien_83B 6.ChanhKien_83C 7.ChanhKien_83D 8.ChanhKien_84A 9.ChanhKien_84B 10.ChanhKien_84C 11.ChanhKien_85A 12.ChanhKien_85B 13.ChanhKien_86A 14.ChanhKien_86B 15.ChanhKien_87A 16.ChanhKien_87B 17.ChanhKien_88A 18.ChanhKien_88B 19.ChanhKien_89A 20.ChanhKien_89B 21.ChanhKien_90A 22.ChanhKien_90B 23.ChanhKien_91 24.ChanhKien_92A 25.ChanhKien_92B 26.ChanhKien_92C 27.ChanhKien_93A 28.ChanhKien_93B 29.ChanhKien_93C 30.ChanhKien_94A[...]

Chánh Kiến 2
Pháp Âm duongvexuphat 23 Tháng Năm, 2020

1.ChanhKien_26A 2.ChanhKien_26B 3.ChanhKien_26C 4.ChanhKien_27A 5.ChanhKien_27B 6.ChanhKien_27C 7.ChanhKien_28A 8.ChanhKien_28B 9.ChanhKien_28C 10.ChanhKien_28D 11.ChanhKien_29A 12.ChanhKien_29B 13.ChanhKien_30A 14.ChanhKien_30B 15.ChanhKien_31A 16.ChanhKien_31B 17.ChanhKien_31C 18.ChanhKien_32A 19.ChanhKien_32B 20.ChanhKien_32C 21.ChanhKien_32D 22.ChanhKien_33A 23.ChanhKien_34A 24.ChanhKien_34B 25.ChanhKien_34C 26.ChanhKien_35A 27.ChanhKien_35B 28.ChanhKien_35C 29.ChanhKien_35D 30.ChanhKien_36A[...]

Videos 5
Videos duongvexuphat 23 Tháng Năm, 2020

1. Giờ Khất Thực Và Thọ Trrai Của Thầy Và Tu Sinh Trong Tu Viện 2006 2. Hướng Dẫn Cách Đi Kinh Hành 3. Đường Đi Của Nhân Quả Thảo[...]

Videos 4
Videos duongvexuphat 21 Tháng Năm, 2020

1. Không Diệt Ý Thức Phần A 2. Không Diệt Ý Thức Phần B 3. Xây Dựng Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc   4.Pháp Thoại Tại Chùa[...]