MỤC ĐÍCH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC LÀ GÌ
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

MỤC ĐÍCH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC LÀ GÌ Hỏi: Kính bạch Thầy! Tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác theo hành động làm việc liên tục từ sáng đến chiều chỉ biết[...]

TRÍ TUỆ
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

TRÍ TUỆ Hỏi: Kính thưa Thầy! Khi tu Định Vô Lậu tri kiến giải thoát phóng ra đó có phải là trí tuệ không? Đáp: Tu tập Định Vô Lậu giúp cho[...]

NĂNG KHIẾU
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

NĂNG KHIẾU Hỏi: Kính thưa Thầy, qua gương hạnh đáng kính của cô Út Diệu Quang, theo con nhận xét sự tu tập rèn luyện thân tâm không phải tầm thường.[...]

HƯỚNG TÂM CÁC HÀNH NGƯNG NGHỈ
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

HƯỚNG TÂM CÁC HÀNH NGƯNG NGHỈ Hỏi: Kính bạch Thầy! Khi hơi thở con gần như mất hẳn thì con thấy rõ cái bụng hoạt động (ra vô) càng mạnh, lúc[...]

PHẠM HẠNH
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

PHẠM HẠNH Hỏi: Kính thưa Thầy! “Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, không có gì trói buộc, không có một đối tượng, vật chất, hoàn cảnh nào cám[...]

TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TÂM KHÔNG PHI PHẠM HẠNH
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TÂM KHÔNG PHI PHẠM HẠNH Hỏi: Kính thưa Thầy! Con xin sám hối về cái tội ăn thêm, đã ăn rồi mà còn ăn thêm nữa.[...]

TRẠNG THÁI HƠI THỞ TRONG BỐN THIỀN
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

TRẠNG THÁI HƠI THỞ TRONG BỐN THIỀN Hỏi: Kính bạch Thầy! Xin Thầy giảng lại cho con hơi thở Sơ Thiền đến Tứ Thiền như thế nào? Đáp: Sơ Thiền, hơi thở[...]

THIẾU NGHỊ LỰC, NHIỆT TÂM VÀ ÁM THỊ
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

THIẾU NGHỊ LỰC, NHIỆT TÂM VÀ ÁM THỊ Hỏi: Kính thưa Thầy! Tại sao con buông xả quá chậm, nay được mai mất, con chưa làm chủ được gì? Con không[...]

LÚC NÀO HƠI THỞ TỊNH CHỈ
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

LÚC NÀO HƠI THỞ TỊNH CHỈ Hỏi: Kính thưa Thầy! Chỉ khi nào con buông xả sạch và không còn dính mắc, tâm con đã thanh tịnh, lúc bấy giờ hơi thở[...]

HƠI THỞ NGƯNG, CÁC HÀNH TRONG THÂN CÓ NGƯNG KHÔNG
DVXP Tập 1 duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

HƠI THỞ NGƯNG, CÁC HÀNH TRONG THÂN CÓ NGƯNG KHÔNG Hỏi: Kính thưa Thầy, khi hơi thở ngưng các hành ngưng theo liền hay là phải đợi một thời gian lâu[...]