Sách Tham Khảo
sach duongvexuphat 30 Tháng Tư, 2020

1.Lịch Sử Đức Phật Thích Ca ( HT.Thích Minh Châu ) 2.38 Pháp Hạnh Phúc 3.Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình 4.Hãy Tự Thắp Đuốc lên Mà[...]

Những Lời Gốc Phật Dạy ( Trọn Bộ 4 Tập )
sach duongvexuphat 29 Tháng Tư, 2020

Những Lời Gốc Phật Dạy Tập 1 Những Lời Gốc Phật Dạy Tập 2 Những Lời Gốc Phật Dạy Tập 3 Những Lời Gốc Phật Dạy Tập 4 Sách Của[...]

Đường Về Xứ Phật ( Trọn Bộ 10 Tập )
sach duongvexuphat 28 Tháng Tư, 2020

Đường Về Xứ Phật Tập 1 Đường Về Xứ Phật Tập 2 Đường Về Xứ Phật Tập 3 Đường Về Xứ Phật Tập 4 Đường Về Xứ Phật Tập 5[...]

Sách Của Trưởng Lão Thích Thông Lạc
sach duongvexuphat 23 Tháng Tư, 2020

1.Đường Về Xứ Phật 2006 ( Trọn Bộ 10 Tập ) 2.Đường Về Xứ Phật 1997 ( Trọn bộ 10 tập đã dàn trang ) 3. Những Lời Gốc Phật[...]

61 Băng Giảng-3
Pháp Âm duongvexuphat 23 Tháng Tư, 2020

41 Giao an tu tap II – hoc va trau gioi gioi hanh 42 Giao an tu tap II – hoc va trau gioi gioi hanh 43 Giao an tu[...]

61 Băng Giảng-2
Pháp Âm duongvexuphat 23 Tháng Tư, 2020

21 Giao an tu tap I – giao gioi luat PATIMOKKHA 22 Giao an tu tap I – giao gioi luat PATIMOKKHA 23 Giao an tu tap I – giao[...]

61 Băng Giảng-1
Pháp Âm duongvexuphat 23 Tháng Tư, 2020

01 Giao an tu tap I – phan gioi thieu giao an 02 Giao an tu tap I – Gioi luat 1 03 Giao an tu tap I – con[...]

Pháp Hành từ số 21-40
Pháp Âm duongvexuphat 23 Tháng Tư, 2020

Pháp Hành 21 Pháp Hành 22 Pháp Hành 23 Pháp Hành 24 Pháp Hành 25 Pháp Hành 26 Pháp Hành 27 Pháp Hành 28 Pháp Hành 29 Pháp Hành 30[...]

Pháp Hành từ số 01-20
Pháp Âm duongvexuphat 22 Tháng Tư, 2020

Pháp Hành 01 Pháp Hành 02 Pháp Hành 03 Pháp Hành 04 Pháp Hành 05 Pháp Hành 06 Pháp Hành 07 Pháp Hành 08 Pháp Hành 09 Pháp Hành 10[...]

BỐN THÁNH ĐỊNH
DVXP Tập 1 duongvexuphat 18 Tháng Tư, 2020

BỐN THÁNH ĐỊNH Quý vị muốn tu tập Thiền định của đạo Phật, thì nên theo bản tóm lược này mà tu tập từng giai đoạn một để có kết[...]