61 Băng Giảng-2

604 lượt xem Pháp Âm

21 Giao an tu tap I – giao gioi luat PATIMOKKHA

22 Giao an tu tap I – giao gioi luat PATIMOKKHA

23 Giao an tu tap I – giao gioi luat PATIMOKKHA

24 Giao an tu tap I – giao gioi luat PATIMOKKHA

25 Giao gioi luat PATIMOKKHA 5

26 Giao an tu tap – giao gioi luat PATIMOKKHA 5

27 Giao an tu tap – tho quy y Tam Bao

28 Giao an tu tap – giao gioi luat PATIMOKKHA

29 Giao an tu tap – tho quy y Tam Bao

30 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA

31 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA

32 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA

33 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA

34 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA

35 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA

36 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA

37 Giao an tu tap II – nhap diet tho tuong dinh

38 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA

39 Giao an tu tap II -hoc va trau gioi gioi hanh

40 Giao an tu tap II -hoc va trau gioi gioi hanh

Trang 1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *