Pháp Thoại Giới Luật

604 lượt xem Pháp Âm

1.Gioi Luat 1-1

2.Gioi Luat 1-2

3.Gioi Luat 1-3

4.Gioi Luat 2-1

5.Gioi Luat 2-2

6.Gioi Luat 2-3

7.Gioi Luat 3-1

8.Gioi Luat 3-2

9.Gioi Luat 3-3

10.Gioi Luat 4-1

11.Gioi Luat 4-2

12.Gioi Luat 4-3

13.Gioi Luat 5-1

14.Gioi Luat 5-2

15.Gioi Luat 5-3

16.Gioi Luat 6-1

17.Gioi Luat 6-2

18.Gioi Luat 6-3

19.Gioi Luat 7-1

20.Gioi Luat 7-2

21.Gioi Luat 7-3

22.Gioi Luat 8-1

23.Gioi Luat 8-2

24.Gioi Luat 8-3

25.GIOI LUAT 31 mua an cu

26.GIOI LUAT 32 mua an cu

27.GIOI LUAT 33 mua an cu

 

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *