Tu tập Giải Thoát

748 lượt xem Pháp Âm

1.Tu tập Giải Thoát ( 2000 )

2.Tu hành phải nhiệt tâm

3.Giới Luật- Pháp tu không ức chế tâm

4.Giới Luật 1

5. Giới Luật 2

6.Giới Luật 3 – Thiền Xả Tâm

7.Giới Luật 4 – Thiền Xả Tâm

8.Giới Đức Làm Người- Lời Nhắc Nhở Của Thầy

9.Chư Ác Mạc Tác

10.Xác Định Pháp Tu Đúng

11.Thầy sách tấn cho tu sinh nữ

12.Thầy sách tấn tu sinh nam

13.Thấy Lỗi Mình- Thầy nhắc nhở bên nam

14.Tu tập để thoát khổ

15.Hiểu Đúng Phật Pháp

16.Lớp đào tạo người tu chứng

17.Cách sống của người Tu Sĩ

18.Muội Lược Tham Sân Si

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *