Những Lời Gốc Phật Dạy Bản 2004 Đã Dàn Trang
Sách Của Trưởng Lão duongvexuphat 27 Tháng Sáu, 2020

1.Những Lời Gốc Phật DạyTâp 1 2.Những Lời Gốc Phật Dạy Tập 2 3.Những Lời Gốc Phật Dạy Tập 3 4.Những Lời Gốc Phật Dạy Tập 4 5.BIA Back  [...]

Đường Về Xứ Phật Bản 2006 ( Trọn Bộ 10 Tập ) Đã Dàn Trang
Sách Của Trưởng Lão duongvexuphat 27 Tháng Sáu, 2020

1.Đường Về Xứ Phật Tập 1 2.Đường Về Xứ Phật Tập 2 3.Đường Về Xứ Phật Tập 3 4.Đường Về Xứ Phật Tập 4 5.Đường Về Xứ Phật Tập 5[...]

Các Sách Đã Dàn Trang Của Trưởng Lão
sach duongvexuphat 27 Tháng Sáu, 2020

Đường Về Xứ Phật Bản 2006 ( Trọn Bộ 10 Tập ) Đã Dàn Trang Những Lời Gốc Phật Dạy Bản 2004 ( Trọn Bộ 4 Tập ) Đã Dàn[...]

Trang Pháp Âm 5
Pháp Âm duongvexuphat 25 Tháng Sáu, 2020

1,2006-Tu tập trên chướng ngại pháp 2.Mục Đích Của Định Niệm Hơi Thở 3.2001-BQT-Linh hồn không có-Thầy giải đáp 4.20010710-Thầy giảng pháp cho người mới tu 5.20030110-Kim Tiên hỏi đạo[...]

Trang Pháp Âm 4
Pháp Âm duongvexuphat 25 Tháng Sáu, 2020

1.Pháp Tu Cho Người Cư Sĩ 2.NhanDuyenNaoMaThayTuChungDao-LCTD15.mp3 3.ThayGiaiDapVeXaLoi 4.Chu Ac Mac Tac 5.Xa Cam Tho-Co Che Duoi Benh-(ThanhHoa)-(22-4-2006) 6.Gioi Luat Va Tu Niem Xu La Vi Thay Duoc Duc Phat[...]

Trang Pháp Âm 3
Pháp Âm duongvexuphat 24 Tháng Sáu, 2020

1.NguoiTuChanhPhatPhap-1 2.NguoiTuChanhPhatPhap-2 3.Bác Vệ (sư ThanhQuang) hỏi đạo 4.Bến Chơn Như giải thoát 5.Bờ bên này-Bờ bên kia 6.Các pháp không phải của Phật-Nhóm Nguyên Thủy 7.Cách thức tu tập[...]

Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp
sach duongvexuphat 18 Tháng Sáu, 2020

1 GiaoAnCNCuSi-1 2.GiaoAnCNCuSi-2 3.GiaoAnCNCuSi-3 4.GiaoAnCNCuSi-4 5.GiaoAnCNCuSi-5   Back[...]

Băng Giảng 40 Giới Hành 1998
sach duongvexuphat 18 Tháng Sáu, 2020

1.Băng Giảng 40 Giới Hành Phần 1 2.Băng Giảng 40 Giới Hành Phần 2 3.Băng Giảng 40 Giới Hành Phần 3   Back[...]

Tứ Niệm Xứ
Pháp Âm duongvexuphat 15 Tháng Sáu, 2020

1.Tam nhu dat 1 2.Tam nhu dat 2 03.TRO VE DAO PHAT 1 04.TRO VE DAO PHAT 2 05.Tu tap gioi luat 1 06. Tu tap gioi luat 2 07.Tu[...]

Nhân Quả Và Ngũ Giới
Pháp Âm duongvexuphat 15 Tháng Sáu, 2020

1.Nhân Qua & Ngu Gioi (6-2009) 2.GiaiDapThacMac_PT_120609 3.ThayGiang_TS-PT_2A_9.6.09 4.ThayGiang_TS-PT_2B_9.6.09 5.GiaiDoanTuTap_PT_4409 6.GiaiDoanTuTap_PT_4409 Back            [...]