Tứ Niệm Xứ

1.Tam nhu dat 1

2.Tam nhu dat 2

03.TRO VE DAO PHAT 1

04.TRO VE DAO PHAT 2

05.Tu tap gioi luat 1

06. Tu tap gioi luat 2

07.Tu tap gioi luat 3

08.Tu tap giai thoat 1

09.Tu tap giai thoat 2

10.Tu tap giai thoat 3

11.Tu tap giai thoat 4

12.Thien xa tam 1

13.Thien xa tam 2

14.Tu niem xu 1

15.Tu niem xu 2

16.Tu niem xu 3

17.Tu niem xu 4

18.Tu niem xu 5

19.Tu niem xu 6

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *