Trang Pháp Âm 5

1,2006-Tu tập trên chướng ngại pháp

2.Mục Đích Của Định Niệm Hơi Thở

3.2001-BQT-Linh hồn không có-Thầy giải đáp

4.20010710-Thầy giảng pháp cho người mới tu

5.20030110-Kim Tiên hỏi đạo

6.20040410-PhapHanhThoBatQuanTrai

7.20080224-Phật pháp thiết thực cụ thể-Ptử Châu Đốc

8.20080612-Các pháp tu Tứ Chánh Cần cho người cư sĩ

9.20080702-Đạo đức Nhân Bản Nhân Quả

10.20080606-Quyết định sự giải thoát cho chính mình

11.20080707-Đạo đức Hiếu Sinh

12.20080709-Thầy dạy đạo cho Sinh viên

13.20080713-Đạo đức NB giải quyết xung đột chiến tranh

14.20080730-Thầy dạy trị bệnh tiểu đường- Ptử Hà Nội

15.20080928-Chơn lý đạo Phật-Đạo giáo của nhân loại

16.20081019-Tu tập là xả các chướng ngại trong tâm

17.20090324-Phóng sanh-Hiếu sinh-Văn hóa đạo đức

18.20090608-Diệt thọ tưởng định

19.20090609-Phòng hộ các căn – Thầy dạy TS nữ và Phật tử

20.20090618-Trạng thái tưởng hoạt động

21.20090711-Tự cứu mình bằng thực hành pháp tu

22.20090805-Phân biệt tưởng thức & ý thức

23.20090814-Tri kiến giải thoát

24.20090824-Đào tạo người tu chứng làm nòng cốt PG-Ptử Quy Nhơn

25.20090930-Quán xét tâm niệm

Back

 

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *