Trang Pháp Âm 18

1.1998-Thầy giảng Giới-Định-Tuệ – Ptử Châu Đốc 1

2.1998-Thầy giảng Giới-Định-Tuệ – Ptử Châu Đốc 2

3.1998-Thầy giảng Giới-Định-Tuệ – Ptử Châu Đốc 3

4.1999-Thầy dạy đạo cho ptử Vạn Hạnh

5.19991211-Giới luật là nền tảng của đạo Phật

6.2001-BQT-Linh hồn không có-Thầy giải đáp

7.20010515-Tu tập rèn luyện nghị lực

8.20010710-Thầy giảng pháp cho người mới tu

9.20010713-Ptử Cần Thơ hỏi đạo

10.20010810-Niềm tin chân thật

11.20020223-Vấn đạo đoàn sư Chơn Giác

12.20030000-Định niệm hơi thở – Định vô lậu

13.20030110-Kim Tiên hỏi đạo

14.2004-CacPhapTuTrongNgayThoBQT

15.20040000-BQT-Đạo Phật làm chủ SGBC-1

16.20040000-BQT-Đạo Phật làm chủ SGBC-2

17.20040000-Các pháp tu trong ngày thọ BQT

18.20040000-Học tu TNX (2 ngày Thọ Bát)

19.20040410-PhapHanhThoBatQuanTrai

20.20040901-Thầy khai thị

21.20050131-Thầy dạy ptử

22.20051203-Lợi ích thật sự của Tôn giáo

23.20060100-Khai thị Phật pháp (Tết Bính Tuất)

24.20060131-Sơ lược chương trình học Phật- Ptử Châu Đốc

25.20061229-Giới Đức 1

26.20061229-GioiDuc2

27.20070000-Pháp hành căn bản

28.20070828-Pháp thoại điện đàm chùa Ngô

29.1996-Đạo đức trong gia đình

Back

Bài viết cùng chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *