Trang Pháp Âm 19

1.1998-Giới luật 2-Lời nói đầu ĐVXP5-Ý thức-Tâm linh

2.2000-Tu tập giải thoát 1

3.2000-Tu tập giải thoát 2-Đạo đức giải thoát(trả lời ptử)

4.2001-Cách sống & tu của người tu sĩ

5.2004-Đức Phật làm chủ bệnh và lời di chúc cuối cùng

6.2005-Nghiệp và chuyển nghiệp

7.2005-Người tu chánh Phật pháp 1

8.2005-Người tu chánh Phật pháp 2

9.2006-Tu tập trên chướng ngại pháp

10.2007-Lớp đào tạo người tu chứng

11.20010811-Tham vấn nhập sơ thiền-Ptử Nghệ An

12.20030421-Tu tập là xả tâm

13.20040113-Chuẩn bị phạm hạnh để có ngày xuất gia

14.20060227-Vấn đạo

15.20060400-Mục đích TTAD

16.20060617-Yếu chỉ tu tập

17.20060722-Sư Phước Tồn tham vấn

Back

Bài viết cùng chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *